Aktualizace: 24. 09. 2011

28 -02 -2020 - 17:04
Úvodem PDF Print


ZÁNIK DĚTSKÉHO KLUBU STROM!!!

V souladu se stanovami sdružení jsme na valné hromadě ze dne 10. 11. 2011 rozhodli o dobrovolném rozpuštění sdružení. Tyto stránky zůstanou v provozu a budou sloužit pro inpiraci zakládajících budoucích lesních školek :)

Pro představu jak může vypadat lesní školka můžete zhlédnout fotogalerii, ve které jsou snímky projektu, který jsme realizovali v roce 2011. Jmenoval se "Lesní miniškolka aneb setkávání s přírodou" s mottem: Hrajeme si, poznáváme, učíme se, tvoříme, ... s maminkou v přírodě.


Lesní mateřská škola je druhem předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává venku. Děti si hrají a „učí" se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Pouze při velmi nepříznivém počasí se i s pedagogy schovají pod zastřešené místo. Práce s dětmi je propojována s ročním obdobím a je přizpůsobována aktuálnímu počasí. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, učí se vzájemné spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti a poznání.

Do budoucna by se mohlo jednat o způsob, jak přirozeně řešit několik současných problémů předškolní výchovy jako například:

  • nedostatečné kapacity MŠ ve městech
  • problematický kontakt dětí s přírodou
  • rostoucí zdravotní problémy dětí související zejména s životem ve znečištěném životním prostředí města

Lesní klub je hrazen pouze z příspěvků rodičů a darů, které zajistí občanské sdružení.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Právní forma: občanské sdružení, dobrovolná aktivita rodičů

Zahájení činnosti klubu: duben 2011

Zázemí: lesy a jejich okolí na Hýlově a Mexiku v Klimkovicích

Koordinátorky: Ing. Markéta Fojtíková, Mgr. Marie Jiříčková

Hlavní pedagožka: Mgr. Ivana Sikulová Křížková

Asistenti: Ing. Markéta Fojtíková, Mgr. Marie Jiříčková, Bc. Renata Návratová

Maximální počet dětí ve věku 3-7 let na den: 15